Podrška korisnicima

Sigurnost - dokumentacija

Za sigurnost naših potrošača, zaposlenika i osoblja, mi smo za Zippo proizvode osoguraliSigurnosno Tehničke Ateste (SDS) koji su na raspolaganju za pružanje informacija o svojstva i postupcima za sigurno rukovanje ili rad sa Zippo proizvodima.