Kako napuniti Zippo upaljač

Punjenje Zippo upaljača

Vaš vjetrootporni upaljač dizajniran je da najbolje funkcionira sa Zippo Premium benzinom i kremenom. A sada, razmotrimo kako napuniti ili dopuniti upaljač. Benzin će ispariti čak i kada se upaljač ne koristi, stoga budite sigurni da je poklopac uvijek zatvoren i dobro je napuniti gorivo prije svakog izleta.
Pazite da to učinite dalje od bilo kojeg izvora vatre ili plamena.

Za punjenje upaljača:

1. Izvadite umetak iz kućišta.

2. Okrenite upaljač i podignite filc da otkrijete materijal za pakiranje u komori za gorivo.

    • Savjet: Ako je filc teško podignuti pomognite si s odvijenom spajalicom za papir

3.Polako natopite materijal s benzinom dok tekućina ne dođe do vrha kairanja ili počinje mijenjati boju.

    • Savjet: Nemojte prepunjavati. Ako se prepuni, tekućina će curiti. Izbjegavajte dodir tekućine na kožu jer djeluje nadražujuće na kožu. Ako dođe do kontakta s kožom, hitno operite zahvaćena područja blagim sapunom i vodom.

4. Umetnite unutarnju jedinicu u kućište pazeći da uklonite višak tekućine sa upaljača i ruku prije nego što upalite upaljač. Ako na upaljaču ima goriva, jednostavno ga obrišite ili pričekajte kratko da ispari. Budite sigurni da je spremnik za gorivo zatvoren i da u blizini nema prolivenog goriva – ovo je zapaljiva tekućina.

    • Savjet: Ako namjeravate držati upaljač u džepu, predlažemo da ga stavite “odozgo prema dolje”.

5. S palcem gurnite kotačić s kremenom prema dolje da biste stvorili iskru. Ako se plamen ne pojavi, ponovite.

6. Nakon što se pojavio plamen i završili ste, zatvorite poklopac kako bi se ugasio. Ovaj upaljač se ne gasi sam tako da morate zatvoriti poklopac.

  • Upozorenje: U zavisnosti od vremena korištanja upaljač se može zagrijati tako da pazite na opekline.

Koristite originalni Zippo benzin za upaljače, kremene i fitilje